The Exiles | CinemAsia23

The Exiles | CinemAsia23

When Suharto rose to power in Indonesia in 1965, among his most sweeping actions was a mass purge against members of the Indonesian Communist Party (PKI), killing thousands and sending floods of people into exile. Decades later, the effects of his 31 year-long rule persist. This meticulously researched documentary follows former PKI members who fled to Europe. It meticulously captures their displaced sense of belonging and the way they carry the traumas of the past.

Deftly weaving together archival footage and present-day interviews, The Exiles accomplishes the rare feat of telling a nation’s history through the lens of the personal. Shifting between the Netherlands, Czech Republic, Sweden, Germany, and Indonesia, the film reminds us of the history that is passed from generation to generation and the challenge of narrating the past when home is but a distant memory.


Toen Soeharto in 1965 aan de macht kwam in Indonesië, was een van zijn meest ingrijpende acties een massale zuivering van leden van de Indonesische Communistische Partij (PKI)/, Duizenden mensen kwamen om het leven en een groot aantal inwoners werd verbannen. Eenendertig jaar later is zijn invloed nog steeds merkbaar in de maatschappij. Deze doorwrochte documentaire vertelt het verhaal volgt voormalige PKI-leden die naar Europa zijn gevlucht en daar een nieuw leven hebben opgebouwd. De documentaire laat zien hoe deze ontheemden leven met hun trauma’s uit het verleden.

The Exiles verweeft op behendige wijze archiefmateriaal met nieuwe interviews, en presteert het om de gecompliceerde geschiedenis van een natie op persoonlijke wijze aan het licht te brengen. Gefilmd in Nederland, Tsjechië, Zweden, Duitsland en Indonesië, herinnert de film ons er aan hoe geschiedenis van generatie op generatie wordt overgedragen, en hoe lastig het kan zijn verhalen uit het verleden te vertellen wanneer je thuis slechts een verre herinnering is.

Regie: Lola Amaria

Cast: Hartoni Ubes, Waruno Mahdi, Tom IJas

Land: Indonesia

Speelduur: 121 min

Taal: Indonesian

Ondertiteling: English

Jaar: 2022

Still The Exiles | CinemAsia23
Still The Exiles | CinemAsia23
Still The Exiles | CinemAsia23