ADE Playground: Metropolis + Live Score

ADE Playground: Metropolis + Live Score

// ENGLISH BELOW //

 

Metropolis (1927)
➠ Een van de belangrijkste thema’s in de dystopische metropool van Fritz Lang is de vage tot niet-bestaande lijn die mens en machine scheidt, een thema dat zich op verschillende manieren in de film manifesteert. Mensachtige machines, mechanische mensen en vooral de stad Metropolis, een enorme machine ontworpen als een mens en daarbinnen mannen, die allemaal als onderdeel van de machine functioneren.

 

✳ Naar analogie daarvan zal de soundtrack gebaseerd zijn op archiefopnamen van fabrieksmachines, waarop twee muzikanten de drum en elektronica spelen. Ze zullen samenwerken met de machines en een niet aflatende repetitieve mechanische muziek belichamen, die meestal wordt gesequenced of geprogrammeerd. Door muziek te maken die op zichzelf de lijn tussen mens en machine vervaagt, door zichzelf te onderwerpen aan machine-achtige bewegingen, zullen de muzikanten een deel van Metropolis worden, waardoor een gedesillusioneerde, geïntensiveerde en donkerdere ervaring van de film ontstaat.

 

//

 

Metropolis (1927)
➠ One of the most significant themes in Fritz Lang’s dystopian Metropolis is the blurred-to-nonexistent line separating man and machine, a theme which is manifested in various ways throughout the film. Human-like machines, Mechanical-humans and above all the city of Metropolis, an enormous machine designed like a human and within it men, each of them functioning as a part of the machine.

 

✳ In analogy to that the soundtrack will be based on archival recordings of factory machinery, on top of which two musicians will play drums and electronics. They will interface with the machines and embody a relentlessly repetitive mechanical music, one which is usually sequenced or programmed. By creating music which is in itself blurring the line between man and machine, by subjecting themselves to machine-like motions, the musicians will become a part of Metropolis, creating a disillusioned, intensified and darker than ever experience of the film.

 

15,50 // Early Bird 12,50 // Cineville valid (+ €3,- surcharge) // NOT POSSIBLE AS FILM + DINER ARRANGEMENT

 

Check out our other events as well:
ADE Playground: Voorpremière // Beats
ADE: Afrogrooves
ADE: Modular Synth Night in /K

Datum:16-10-2019
Tijd:21.30
Locatie:Sk3
Prijs:15,50 // Early Bird 12,50 // Cineville geldig (+ €3,- toeslag) // NIET MOGELIJK ALS FILM + DINER ARRANGEMENT

Facebook Event

Tickets